Tarieven

Als een patiënt naar ons verwezen wordt en we maken een behandelvoorstel, dan zal dat altijd vergezeld gaan van een daarbij behorend overzicht van de kosten voor die behandeling

De tarieven voor mondzorg in 2018 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen. Ook voor de Tandarts-Parodontoloog en Tandarts-Implantoloog, die op verwijzing van de eigen tandarts werken, zijn deze tarieven van toepassing. Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

Klik hier voor het tarievenoverzicht van de NZa voor 2018


Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.


De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet