TOP Lezingen 2018

Na de succesvolle thema avonden uit eigen praktijk, die we in 2017 voor u verzorgden, hebben we u in 2018 ook veel moois te bieden!

We hebben een drietal gastsprekers bereid gevonden om samen met ons drie belangrijke thema’s in ons vak nader te belichten.

Inschrijven?


 
Zowel lezing 1 als lezing 2  zijn interessant voor het gehele tandheelkundig team, dus ook voor de tandarts(preventie)assistent. 


AANVULLENDE INFORMATIE:

Algemeen
Data:              dinsdag 15 mei 2018 / woensdag 19-09-2018 / maandag 12-11-2018      
Locatie:         Hotel van der Valk Cuijk, Raamweg 10, 5431 NH Cuijk
Doelgroep:  Tandartsen en mondhygiënisten 

KRT/KRM accreditatie
Deze lezingen zijn geaccrediteerd door de KRT en KRM met 2 punten.
Na afloop zullen deze punten door ons worden bijgeschreven in het register.

In verband met deze accreditatie is het belangrijk dat elke deelnemende tandarts /mondhygiënist zich volledig inschrijft (incl. individueel BIG/KRM-registratienummer).

Toekenning van KRT/KRM-punten zijn niet mogelijk zonder correct registratienummer!

Annuleringsvoorwaarden

  • U kunt alleen schriftelijk annuleren – niet telefonisch!
    Stuur een e-mail naar r.hanssen@pvpi.nl
  • Annulering door de deelnemer is tot 2 weken vóór de lezing zonder kosten mogelijk. Reeds betaald inschrijfgeld wordt gerestitueerd
  • Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen vóór aanvang van de lezing bedragen de annuleringskosten € 25,-
  • Bij annulering door de deelnemer op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de lezing, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt, is het volledige inschrijfgeld verschuldigd en wordt er geen restitutie verleend.
  • Bij verhindering mag een vervanger van uw aanmelding gebruik maken. Wij verzoeken u deze naamswijziging zo tijdig mogelijk per e-mail (r.hanssen@pvpi.nl) door te geven.

Verhinderd? Of vragen?
Indien u vragen heeft, stuurt u dan graag een e-mail naar Rianne Hanssen, r.hanssen@pvpi.nl. Zij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van onze activiteiten, vul dan het formulier op onze evenementen pagina in en ontvang onze digitale aankondigingen. 
Of like onze Facebook of Linked-in pagina.

Aanmelden:

Terug naar overzicht
Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet