Nieuwe verwijsmogelijkheid

Nieuwe verwijsmogelijkheid voor restauratieve tandheelkunde in Nijmegen
 

Geachte collega,


De tandheelkunde is dynamisch en de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie beweegt al meer dan 30 jaar mee met de veranderingen in het vak. Tijdens de laatste TOP-lezing hoorde u al dat er nieuwe plannen op stapel stonden. Per 1 maart 2019 sluit collega Jorinde Vogels-Barel zich aan bij ons team. We zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling, want hiermee kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Toenemende complexiteit van de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde

Patiënten worden ouder met hun eigen tanden en dat gaat vaak gepaard met verlies van gebitselementen, verlies van functie en van esthetiek. Om de eigen dentitie zo lang mogelijk naar tevredenheid van de patiënt functioneel te houden, worden de eisen aan de behandeling steeds hoger. Het scala aan mogelijkheden wordt daarbij steeds breder. Wij zien in onze verwijzingen een trend, dat u als verwijzer in deze gevallen een behandeling van A tot Z op prijs zou stellen.

Zo ontstond bij ons de wens om ons team aan te vullen met iemand die grote affiniteit heeft met de restauratieve tandheelkunde.  Die persoon is collega Jorinde Vogels-Barel.

Jorinde studeerde in 2006 als tandarts af in Nijmegen en is sindsdien een nauwgezet en gepassioneerd collega. Haar patiënten kenmerken haar als warm en betrokken. Na 12 jaar werken in de algemene praktijk richt zij zich nu volledig op de restauratieve tandheelkunde. Van haar mag u de modernste inzichten en technieken op het gebied van restauratieve tandheelkunde verwachten. Wilt u meer weten? Bezoek dan de website van de Praktijk voor Restauratieve Tandheelkunde Nijmegen:  www.pvrtn.nl.

 
 
 
  

Verwijzen?

Samen met onze collega’s van de Praktijk voor Endontologie en de Praktijk voor Gnathologie hebben we nu alle disciplines onder één dak. Dit betekent dat u bij ons voor al uw tandheelkundige vraagstukken terecht kunt. We helpen u graag.

In ons multidisciplinair overleg wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar een behandelplan gekeken.

Goed om te weten is, dat het niet de bedoeling is, dat uw patiënt voor periodiek onderzoek en reguliere behandeling bij ons blijft. Is de behandeling, waarvoor uw patiënt verwezen werd,  afgerond, dan komt deze natuurlijk terug naar uw praktijk.  Behandeling zal plaatsvinden op basis van de door u gedane verwijzing.

Zoals alle anderen binnen onze praktijk is ook Jorinde beschikbaar voor intercollegiaal overleg en als sparring partner bij uw vragen over patiënten die niet bij ons behandeld worden.

Enkele voorbeelden van indicaties voor verwijzingen:

  • Ernstige gebitsslijtage
  • Uitgebreid kroon- en brugwerk
  • Esthetische tandheelkunde, indien nodig met DSD
  • Vragen met een multidisciplinair karakter zoals rehabilitatie van de ernstig gemutileerde dentitie, de cosmetisch gecompromitteerde dentitie en secundaire behandeling na trauma
  • Autotransplantatie

Tot slot

Binnen onze praktijk zijn alle tandartsen in hun differentiatie officieel erkend door de betreffende wetenschappelijke verenigingen. Ook Jorinde is al een eind op weg om binnenkort de erkenning achter haar naam te mogen toevoegen.

We hopen van harte dat we u met deze uitbreiding nog meer kunnen ontzorgen!

Wilt u meer informatie over onze praktijk, ons team of de verwijsmogelijkheden? Bel ons dan gerust via telefoonnummer (024) 360 24 01 of e-mail naar info@pinijmegen.nl. Voor algemene informatie kunt u ook terecht op onze website www.pvpi.nl.

Met collegiale groet,

Team Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Nijmegen/Horst

Drs. C.T.R. Cammaert M.Sc. Parodontoloog-Implantoloog
Drs. J.T.J. Hanssen M.Sc. Parodontoloog-Implantoloog
Dr. M.F. Timmerman Parodontoloog-Implantoloog

Terug naar overzicht
Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet