CORONA update

Wij zijn vanaf 28 april weer beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die u heeft staan, gaat vanuit onze kant door.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen “Ja” antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak z.s.m. kosteloos te annuleren.

- Heeft u nu corona? (*)
- Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
- Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? (**)
- Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38,0 oC)?
- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
- Bent u in thuisisolatie?
- Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? (***)

We zijn langzaam gewend aan andere omgang met elkaar en de regels zoals die door de overheid zijn opgelegd. In de praktijk gelden ook aanvullende spelregels. Enkele zijn zeer bekend, andere misschien iets minder.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op
• Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
Voor de meeste behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Vriendelijke groet,

Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen en Horst

(*) Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd:
- verkoudheid
- niezen
- hoesten
- keelpijn
- benauwdheid
- koorts (≥380C)

(**) Gezien het specifieke werkgebied geldt voor onze patiëntengroep, in tegenstelling tot het RIVM-advies van 24 uur, een strengere classificatie van klachtenvrij aangezien na het verdwijnen van de klachten het virus met PCR nog aantoonbaar kan blijven in de keel (7-14 dagen).

(***) Personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om geïnfecteerd te zijn.

Terug naar overzicht
Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet