CORONABELEID PVPI

Als leden van de KNMT volgen wij de Leidraad Mondzorg Corona en houden wij ons aan de adviezen vanuit de overheid. Mondzorg valt in het zorgdomein, de Leidraad Mondzorg Corona heeft als doel verantwoord mondzorg te kunnen leveren afgestemd met de maatregelen die door de overheid worden aangegeven.

Indien u bij ons een afspraak heeft stellen wij u vooraf een aantal triagevragen, als u op één van de volgende vragen “Ja” antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak z.s.m. kosteloos te annuleren.

• Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
• Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
• Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? **
• Heeft u nu huisgenoten met corona?
• Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)*?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
• Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

* Verplichte quarantaine, vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt.
** Gezien het specifieke werkgebied geldt voor onze patiëntengroep, in tegenstelling tot het RIVM-advies van 24 uur,
een strengere classificatie van klachtenvrij aangezien na het verdwijnen van de klachten het virus met PCR nog aantoonbaar kan blijven in de keel (7-14 dagen).


We zijn langzaam gewend aan andere omgang met elkaar en de regels zoals die door de overheid zijn opgelegd. In de praktijk gelden ook aanvullende spelregels. Enkele zijn zeer bekend, andere misschien iets minder.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op
• Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
Voor de meeste behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.


Vriendelijke groet,

Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen en Horst

Terug naar overzicht
Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet