Naturapolis niet meer als van nature!

Recent zijn er bij de grote zorgverzekeraars VGZ en CZ een aantal doorslaggevende veranderingen ingevoerd op het gebied van de zorginkoop met betrekking tot de volledige overkappingsprothese op implantaten.

Het streven van de zorgverzekeraars is om voor alle verzekerden met een natura-polis de totale verantwoordelijkheid van het proces van plaatsen van implantaten en navolgend vervaardigen van de prothese onder primaire verantwoordelijkheid te plaatsen van een hoofdbehandelaar, zijnde een NVOI erkend implantoloog.

Daarbij zal er sprake zijn van een veranderende declaratiestroom. Dit betekent dat er een verschuiving in verantwoordelijkheid moet plaatsvinden tussen verwijzer c.q. degene die de prothese vervaardigt en de implantoloog / hoofdbehandelaar. Ook zal er sprake moeten zijn van een zakelijke relatie tussen verwijzer en implantoloog.

Contracten, die het mogelijk blijven maken om bij verzekerden met een naturapolis zonder extra bijbetaling een overkappingsprothese op implantaten te maken, hebben belangrijke voordelen voor onze patiënten. Aangaan van zo’n overeenkomst stelt ons ook voor een uitdaging in de samenwerking met u als verwijzer, die we graag met u aan willen gaan.

Na grondige overweging hebben wij binnen de PvPI Nijmegen besloten om met de zorgverzekeraars VGZ  en CZ contracten m.b.t. de prothetiek en implantologie te sluiten.

Terug naar overzicht
Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet