CORONABELEID PVPI

Als leden van de KNMT volgen wij de Leidraad Mondzorg Corona en houden wij ons aan de adviezen vanuit de overheid. Mondzorg valt in het zorgdomein, de Leidraad Mondzorg Corona heeft als doel verantwoord mondzorg te kunnen leveren afgestemd met de maatregelen die door de overheid worden aangegeven.

Indien u bij ons een afspraak heeft stellen wij u vooraf in drie stappen een aantal triagevragen, als u op één van de vragen “Ja” antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak z.s.m. kosteloos te annuleren.

1. Maximaal 72 uur voorafgaand aan het bezoek aan de praktijk stellen wij u (en eventuele begeleider) de volgende vragen:
 Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona?*
 Bent u in (thuis)isolatie of thuisquarantaine (of zou u dat moeten zijn volgens de GGD of Quarantainecheck)?

2. Bij het betreden van de praktijk/wachtkamer verifiëren wij of de antwoorden op bovenstaande vragen nog steeds actueel zijn:
 Is er iets aan de eerder gestelde triagevragen veranderd?

3. Voorafgaand aan de behandeling door de mondzorgverlener stelt deze de volgende vragen:
 Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona?
 Voelt u zich momenteel gezond?

Als uit deze triage blijkt dat u (een verdenking op) corona heeft moet u niet naar de praktijk komen, dan wel de praktijk verlaten. Indien mondzorg in dat geval noodzakelijk is, kan alleen behandeld worden volgens de Werkinstructie ‘Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk’.


* Symptomen coronavirus:

Vaak voorkomende klachten coronavirus. Deze symptomen komen vaak voor bij een besmetting met het coronavirus:

  • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
  • U hoest;
  • U bent benauwd of kortademig;
  • U heeft verhoging (tot 38 graden Celsius);
  • U heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius);
  • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat uw neus verstopt is.


We zijn langzaam gewend aan andere omgang met elkaar en de regels zoals die door de overheid zijn opgelegd. In de praktijk gelden ook aanvullende spelregels. Enkele zijn zeer bekend, andere misschien iets minder.

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, bij ons binnen
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op
• Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar u de hand niet schudden.
Voor de meeste behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.


Vriendelijke groet,

Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen en Horst

Terug naar overzicht
Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet