Kwaliteit medewerkers

Tandartsen

Alle tandartsen van de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie zijn BIG geregistreerd. Hiermee mogen zij de wettelijk beschermde beroepstitel 'Tandarts' voeren, zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren en vallen zij onder het tuchtrecht.Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Deze geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

 Drs. J.T.J. Hanssen
 Drs. C.T.R. Cammaert
 Dr. M.F. Timmerman
 Drs. N.G.F.M. Beukers
 Dr. A.S. Plachokova
 Drs. T.L.G. Schreuder
 Drs. F. Bussmeyer

BIG registratie: 89021348302
BIG registratie: 19052381702
BIG registratie: 69024297302
BIG registratie: 69913663202 
BIG registratie: 9910877902
BIG registratie: 79914555902
BIG registratie: 09924996902

Tevens staan zij in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) geregistreerd waarmee ze doorlopend hun kennis actueel houden door het volgen van bij- en nascholing en onderlinge visitaties. Via de KRT is onze praktijk aangesloten bij een geldige klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector. 

Naast de algemene tandheelkunde hebben zij als werkgebied gekozen voor een specialisatie in de Parodontologie en Implantologie. Zij zijn na hun opleiding tot tandarts hierin dan ook specifiek geschoold en zijn daartoe vanuit de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) erkend. Deze erkenning wordt elke 5 jaar getoetst door middel van een intercollegiale visitatie en staat onder controle van een commissie die de kwaliteitsstandaard bewaakt (het Consilium Parodontologicum en het Consilium Implantologicum)

    
Mondhygiënisten

Alle mondhygiënisten van de Praktijk voor Parodontologie en Implantologie Nijmegen/Horst hebben een HBO-diploma Mondzorgkunde of Mondhygiëne en staan daarmee in het Diploma Register Mondhygiënisten van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).

De mondhygiënist is expert op het gebied van preventie en mondhygiëne. De mondhygiënist verricht de werkzaamheden, die onderdeel zijn van een totaal zorg- en behandelplan, zelfstandig. Het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist is wettelijk omschreven in een op de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) gebaseerde algemene maatregel van bestuur. De mondhygiënist werkt volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de praktijk.

Door het regelmatig bezoeken van cursussen en congressen worden alle mondhygiënisten up to date gehouden in hun kennis en ervaring met betrekking tot de ontwikkeling in het vak.


Preventie (plus) assistenten

De tandartsen en mondhygiënisten worden in onze praktijk ondersteund door assistenten die elk speciaal zijn opgeleid voor hun taken. Onze assistenten hebben de Mbo-opleiding voor Tandartsassistente op niveau 4 afgerond. De meeste assistenten hebben zich daarna door middel van aanvullende opleidingen gespecialiseerd in het behandelen van patiënten in de parodontale nazorg en mogen zich Preventieassistente Plus noemen. 

Al onze assistenten volgen regelmatig nascholing en congressen om zich te blijven ontwikkelen in hun vakgebied.


Kijk voor meer informatie over de taken van al onze medewerkers ook op www.tandvleesspecialist.nl

Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet