Parodontologie

Fase III - Herbeoordeling

Drie maanden na de uitgevoerde initiële behandeling vindt een herbeoordeling van de parodontale situatie plaats op basis van een nieuwe parodontiumstatus. De uitkomst hiervan kan vergeleken worden met de parodontiumstatus die tijdens het eerste bezoek is gemaakt.

De herbeoordeling zal vooral gericht zijn op het resultaat van de behandeling en het vervolgtraject. Het resultaat van de behandeling zal uitvoerig met u worden besproken. Afhankelijk van dit resultaat wordt bepaald of de nazorgfase gestart kan worden, of dat er verdere behandeling nodig is om de parodontitis onder controle te krijgen. Een voorbeeld hiervan is parodontale chirurgie.

Na afloop van deze behandeling zal weer een uitgebreide schriftelijke rapportage over het behandelresultaat en het besproken vervolgtraject naar uw tandarts worden gestuurd.

Terug naar overzicht
Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet