Endodontologie & Restauratieve Tandheelkunde

Sinds jaar en dag kent de tandheelkunde, net als de geneeskunde, een aantal deelgebieden met specifieke aandacht voor verschillende aspecten van het vak. De inzet van extra expertise en ervaring op die deelgebieden bij de diagnose en behandeling van complexere problemen leidt dan tot langer behoud van een gezond, goed functionerend en fraai gebit.
De tandarts-endodontoloog heeft zich gespecialiseerd in alles dat betrekking heeft op problemen rondom het binnenste van de tand. De uitvoering van de vaak daarmee samenhangende wortelkanaalbehandeling en wortelpuntbehandeling met behulp van een operatiemicroscoop is zijn of haar dagelijkse werk. Diagnostiek van moeilijk te plaatsen kiespijnklachten en gebitsletsel als gevolg van trauma behoren tot het expertisegebied.

Een restauratief tandarts richt zich op het herstel van het gebit, zowel functioneel als esthetisch. Daarbij wordt niet alleen naar de afzonderlijke tanden en kiezen gekeken, maar naar de hele mond en de persoon met zijn/ haar gewoontes die daarbij hoort. Dit maakt het resultaat mooier en duurzamer. 

De samenwerking tussen vertegenwoordigers van al deze vakgebieden maakt dat problemen van een patiënt makkelijk van alle kanten belicht kunnen worden. Regelmatig interdisciplinair overleg met alle werkzame tandartsen is het moment om op de werkelijk moeilijke vragen een antwoord te vinden.

Praktijk voor Endodontologie Nijmegen-Horst

Aukje Bouwman, Joris Rotteveel en Dieuwertje de Groot-Kuin zijn aangesloten bij een beroepsvereniging; ofwel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde (KNMT),  ofwel de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Daarnaast zijn zij erkend door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE).


        

Klik HIER om naar de website van de Praktijk voor Endodontologie Nijmegen-Horst te gaan voor meer informatie.

Praktijk voor Restauratieve Tandheelkunde Nijmegen

Jorinde Vogels is aangesloten bij de beroepsvereniging KNMT en is lid van het Kwaliteits Register Tandheelkunde, de Dutch Academy of Esthetic Dentistry (DAED) en de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT).


Klik HIER om naar de website van de Praktijk voor Restauratieve Tandheelkunde Nijmegen te gaan voor meer informatie.

Copyright Praktijk voor Parodontologie & Implantologie Created by LR Internet